0.7 – 1.2 Ly màu EF, độ sạch VS, kim cương tự nhiên

Kim cương thiên nhiên kích thước từ 0.7-1.2 được phân cấp độ sạch VS và màu E-F, cam kết kim cương tự nhiên 100% nguồn hàng trực tiếp từ xưởng cắt mài với giá tốt.

 

Thông số đá chi tiết:

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ