Kim Emerald 5.5X 3.8 ly hàng GIA màu EF độ sạch VS-VVS

Thông số đá chi tiết:

THÔNG TIN LIÊN HỆ


Contact Me on Zalo