Kim Emerald 4X3 ly màu EF độ sạch VS-VVS

Thông số đá chi tiết:

THÔNG TIN LIÊN HỆ


Contact Me on Zalo