Kim cương màu xử lý

Kim cương màu xanh dương xử lý

Kim cương màu xanh lá cây xử lý

Kim cương màu vàng xử lý

Kim cương đen

 

 

KÍCH THƯỚC KIM CƯƠNG XANH (MM)  KÍCH THƯỚC KIM CƯƠNG VÀNG (MM) KÍCH THƯỚC KIMƠNG ĐEN (MM)
1.1 – 1.7 1.1 – 1.7 0.9 – 1.0
1.8 – 2.6 1.8 – 2.6 1.1 – 1.7
2.7 – 3.8 2.7 – 3.8 1.8 – 2.6
2.7 – 3.8

THÔNG TIN LIÊN HỆ