Kim chữ nhật cạnh chiều dài 3 ly màu EF, độ sạch VVS

Thông số đá chi tiết:

THÔNG TIN LIÊN HỆ


Contact Me on Zalo