2.7- 3.2 ly màu EF độ sạch VVS, kim cương tự nhiên

Kim cương thiên nhiên kích thước 2.7- 3.2 ly từ được phân cấp độ sạch VVS và màu E-F, cam kết kim cương tự nhiên 100% nguồn hàng trực tiếp từ xưởng cắt mài với giá tốt

Mã: Kim cương thiên nhiên kích thước 2.7- 3.2 ly từ được phân cấp độ sạch VVS và màu E-F, cam kết kim cương tự nhiên 100% nguồn hàng trực tiếp từ xưởng cắt mài với giá tốt Danh mục: ,