Kim cương chữ nhật cạnh chiều dài 2.5 ly màu EF, độ sach VVS

Thông số đá chi tiết:

THÔNG TIN LIÊN HỆ


Contact Me on Zalo