0.7- 1.2 ly màu EF, độ sạch VVS, kim cương tự nhiên

Kim cương thiên nhiên kích thước từ 0.7-1.2 ly được phân cấp độ sạch VVS và màu E-F, cam kết kim cương tự nhiên 100% nguồn hàng trực tiếp từ xưởng cắt mài với giá tốt.

Mã: Kim cương thiên nhiên kích thước từ 0.7-1.2 ly được phân cấp độ sạch VVS và màu E-F, cam kết kim cương tự nhiên 100% nguồn hàng trực tiếp từ xưởng cắt mài với giá tốt. Danh mục: ,