1.3-1.8 ly màu EF độ sạch VS, kim cương tự nhiên

Kim cương thiên nhiên kích thước 1.3-1.8 ly từ được phân cấp độ sạch VS và màu E-F, cam kết kim cương tự nhiên 100% nguồn hàng trực tiếp từ xưởng cắt mài với giá tốt.

Mã: Kim cương thiên nhiên kích thước 1.3-1.8 ly từ được phân cấp độ sạch VS và màu E-F, cam kết kim cương tự nhiên 100% nguồn hàng trực tiếp từ xưởng cắt mài với giá tốt. Danh mục: ,