BÔNG TAI KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN BL21.2021

28.500.000 

Mã sản phẩm: BL21.2021

Trọng lượng vàng (chỉ): 0.758

Tuổi vàng: 18K

Size đá:  26KN T1.2, 2KN 3.5

Mã: BL21.2021 Danh mục: