1.8- 2.6 ly màu EF độ sạch SI, kim cương tự nhiên

Kim cương thiên nhiên kích thước 1.8-2.6 ly từ được phân cấp độ sạch SI và màu E-F, cam kết kim cương tự nhiên 100% nguồn hàng trực tiếp từ xưởng cắt mài với giá tốt.

Mã: Kim cương thiên nhiên kích thước 1.8-2.6 ly từ được phân cấp độ sạch SI và màu E-F, cam kết kim cương tự nhiên 100% nguồn hàng trực tiếp từ xưởng cắt mài với giá tốt. Danh mục: ,