VỎ NHẪN KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN VÀNG TRẮNG 18K NL236.2021.C

57.900.000 

Mã sản phẩm: NL236.2021.C

Trọng lượng vàng (chỉ): 1.8

Tuổi vàng: 18K

Size đá: 10T0.9, 4T1.0, 28T1.1, 8T1.2, 8T1.3, 12T1.9, 8T2.0, 4T2.4, 8CN3x1.7

Size nhẫn: Tùy chỉnh