NHẪN CƯỚI KIM CƯƠNG VÀNG TRẮNG 18K NL80.2021 – NL81.2021

Trọng lượng vàng (chỉ):

  • Nam: 1.66
  • Nữ: 1.226

Tuổi vàng: 14K

Size đá:

  • Nam: 20T2.0
  • Nữ: 20T1.6

Size nhẫn: Tùy chỉnh

Mã: Trọng lượng vàng (chỉ): Danh mục: