Kim Emerald 4.3×3.3 ly màu EF độ sạch VS-VVS

Thông tin chi tiết

THÔNG TIN LIÊN HỆ


Contact Me on Zalo