Bộ Kit Darkroom

GemPen Darkroom cho phép người dùng tạo ra một môi trường di động, giúp việc giải thích kết quả chính xác hơn dễ dàng hơn. Công cụ miễn phí này có kính xem bộ lọc bảo vệ tia UVB để quan sát tốt hơn các hiệu ứng huỳnh quang và lân quang trong đá quý tự nhiên, tổng hợp và đã qua xử lý. Phòng tối cho phép người dùng làm việc rảnh tay với GemPen® của họ và có ba chức năng khác nhau: sàng lọc các viên đá đơn lẻ, nhiều viên đá và nhẫn.

Mã: GemPen Darkroom cho phép người dùng tạo ra một môi trường di động, giúp việc giải thích kết quả chính xác hơn dễ dàng hơn. Công cụ miễn phí này có kính xem bộ lọc bảo vệ tia UVB để quan sát tốt hơn các hiệu ứng huỳnh quang và lân quang trong đá quý tự nhiên, tổng hợp và đã qua xử lý. Phòng tối cho phép người dùng làm việc rảnh tay với GemPen® của họ và có ba chức năng khác nhau: sàng lọc các viên đá đơn lẻ, nhiều viên đá và nhẫn. Danh mục: