Kệ giấy trưng bày tiêu chuẩn 4C của kim cương

Giá trị kim cương được xác định qua 4 yếu tố, thường được gọi là 4C. 4C viết tắt của “color” (màu sắc), “carat” (trọng lượng), “cut” (cách cắt) và “clarity” (độ trong). Quy tắc 4C đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định giá của những viên kim cương để làm trang sức trên thị trường thường.

Kệ trưng bày tiêu chuẩn 4C của kim cương giúp người khách hàng xác định đánh giá và phân cấp giá trị chất lượng kim cương. Hiểu về tiêu chuẩn 4C của kim cương chính là cách nhanh nhất để bạn đến gần với tuyệt phẩm của tạo hóa này

Mã: Giá trị kim cương được xác định qua 4 yếu tố, thường được gọi là 4C. 4C viết tắt của “color” (màu sắc), “carat” (trọng lượng), “cut” (cách cắt) và “clarity” (độ trong). Quy tắc 4C đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định giá của những viên kim cương để làm trang sức trên thị trường thường. Danh mục: