Vỏ vòng tay Kim cương Vàng trắng 18K VVX178

103.167.000 

Mã sản phẩm: VVX178

Khối lượng vàng (chỉ): 5.305

Size đá: 16T2.7+172T1.1+12T1.7-7500

Tuổi Vàng: 18K