VỎ NHẪN KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN VÀNG TRẮNG 18K NL66.2021

Mã sản phẩm: NL66.2021
Trọng lượng vàng (chỉ):  1.546
Tuổi vàng: 18K
Size đá:  4T1.15, 4T1.2, 24T1.3, 12T1.5, 8T1.65, 10T1.7, 2T1.9, 4T2.0, 4T2.3, 4T2.7
Size nhẫn: Tùy chỉnh