VỎ NHẪN KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN VÀNG TRẮNG 18K NL218.2021

137.400.000 

Mã sản phẩm: NL218.2021

Trọng lượng vàng (chỉ): 3.606

Tuổi vàng: 18K

Size đá: 16T1.0, 74T1.1, 69T1.2, 12T1.7, 4T1.8, 8T2.0, 2T2.1, 8T2.2, 8T3.0, 1T3.6, 14CN2x1.5, 10CN2.5×1.7

Size nhẫn: Tùy chỉnh