MẶT DÂY CHUYỀN ML46.2021.C

28.600.000 

Mã sản phẩm: ML46.2021.C

Trọng lượng vàng (chỉ): 0.742

Tuổi vàng: 18K

Size đá: 26T1.0, 13T1.0, 16T1.1, 9T1.2, 9T1.3, 1T2.2, 4 HEART3.0

Mã: ML46.2021.C Danh mục: