Hình dạngKích thướcTrọng lượngCấp màuĐộ tinh khiếtChế tácĐánh bóngĐộ đối xứngHuỳnh quang Mã số GIA
Round4.080.26DVVS1EXEXEXFNT1339214891
Round4.090.26DVVS2EXEXEXNON6332064650
Round4.080.26EVVS1EXEXEXNON2336198496
Princess4.030.42DVVS1EXVGNON2338288046
Round4.580.36DVVS1EXEXEXNON2336476150
Round4.550.36EVVS1EXEXEXNON7338338210
Round4.570.36FVVS1EXEXEXNON5333428325
Round4.540.35EVVS1EXVGEXFNT6332368468
Round5.070.5DVVS1EXEXEXNON2337469463
Round5.060.5DVVS1EXEXEXFNT6332197031
Round5.070.5DVVS1EXEXEXMED1337360157
Round5.030.5EVVS1VGEXEXFNT6335327010
Round5.060.5EVVS1EXEXEXNON6332268059
Round5.090.5FVVS1EXEXEXNON2336485973
Round5.080.5FVVS1EXEXEXMED7336409984
Round5.050.5DVS1EXEXEXMED6331215364
Round5.050.5JVVS1EXEXEXFNT7338441326
Emerald5.090.52DVVS1EXEXNON3335408544
Emerald5.060.5EVVS1EXVGNON7336325587
Round5.290.57DVVS1EXEXEXNON2336368448
Round5.290.57DVVS1EXEXEXMED7338376473
Round5.290.56DVS1EXEXEXNON3335112154
Round5.240.55EVVS1EXEXEXFNT6322985762
Round5.250.55EVVS1EXEXEXNON6335309878
Round5.470.63DVVS1EXEXEXNON2337410260
Round5.490.63EVVS1EXEXEXNON6335470674
Round5.450.62FVVS1EXEXEXFNT3335336399
Round5.450.63DVS1EXEXEXNON6335215053
Round5.440.62DVS1EXEXEXNON1339240149
Round5.470.63JVVS1EXEXEXNON6332486201
Round5.880.78FVVS1EXEXEXNON1335144790
Round5.880.78FVVS1EXEXEXFNT7332484304
Round5.810.75DVVS1EXEXEXFNT6332367760
Round5.830.75DVVS1EXEXEXNON2337442295
Round6.050.85EVVS1EXEXEXNON2336340156
Round6.080.85FVVS1EXEXEXNON7331485041
Round6.050.85FVVS1EXEXEXFNT7322913589
Round6.050.84DVVS1EXEXEXNON2336408765