BÔNG TAI KIM CƯƠNG VÀNG TRẮNG 18K BL14.202

15.600.000 

Mã sản phẩm: BL14.202

Khối lượng vàng (chỉ): 0.73

Chi tiết bông: 6T1.2, 2T1.4, 6T1.6, 10T1.7, 2T2.1

Tuổi Vàng: 18K