BÔNG TAI KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN BL53.2021.C

15.700.000 

Mã sản phẩm: BL53.2021.C

Trọng lượng vàng (chỉ):1.004

Tuổi vàng: 18K

Size đá:  18T0.9, 24T1.1, 20T1.2

Mã: BL53.2021.C Danh mục: